Ontstaan

Het Oorlogsgraven Comité Huizum

Op zaterdag 16 december 1944 werd in het Dorpskerkje van Huizum door het toenmalige, pas opgerichte, Oorlogsgraven Comité  Huizum een herdenkingdienst gehouden.

In deze druk bezochte dienst werd herdacht, dat precies een jaar daarvoor zes geallieerde bemanningsleden van een Lancaster bommenwerper waren omgekomen in de “Wirdumer Mieden” en begraven op de Huizumer begraafplaats.

Voorganger in deze dienst was dominee J. Uitentuis, predikant van de Vrijzinnig Hervormde Gemeente te Leeuwarden-Huizum.

Met het organiseren van deze dienst kan het Oorlogsgraven Comité Huizum landelijk beschouwd worden als één van de oudste Comités, zo niet het oudste.

ontstaan-comite
Comité leden kerst 1946, bron familie Meindersma

Van dit eerste Comité kennen we enige welbekende namen, onder anderen mevrouw H. Hora Siccama-Pelerin, echtgenote van de burgemeester van de gemeente Leeuwarderadeel, mevrouw C. Bangma, echtgenote van een Huizumer huisarts, de heer mr. D.H. Wesseling, advocaat, mevrouw en meneer Odinga en zeker niet te vergeten de heer A.P.J. Meindersma. De heer Meindersma was de drijvende kracht achter dit Comité, hij legde de contacten met ouders en andere familieleden van de omgekomenen.  Veel van zijn ervaringen legde hij vast in dagboeken, die zich momenteel bevinden in het Verzetsmuseum te Leeuwarden.

Extra aandacht werd er besteed aan het 50 jarig bestaan van het Comité door het houden van een dienst op vrijdag 16 december 1994 voorgegaan door dominee C.D. Israël, weer in de Huizumer kerk, waarbij ook veel familieleden van de gesneuvelde geallieerde militairen aanwezig waren.

Ieder jaar heeft het Comité voor de Herdenking goede sprekers uit alle geledingen van de Nederlandse bevolking bereid gevonden een korte herdenkingsrede te houden.

Ook voelt het Comité zich gesteund door gedichten die door scholieren van het Basis en Middelbaaronderwijs worden gemaakt en voorgedragen.

Brassband Wirdum zorgt voor de muzikale omlijsting en de scoutinggroep “Duco van Martena” verzorgt de erewacht bij de graven van burger oorlogslachtoffers en een erewacht van de Koninklijke Luchtmacht bij de militaire oorlogslachtoffers. Sinds 2018 zijn de Graham Lowlanders Pipes and Drums ook aanwezig voor hun muzikale invulling