Herdenking 2012

Thema “Vrijheid geef je door”

Na de gebruikelijke stille tocht waaraan weer vele mensen deelnamen, werd de herdenkingstoespraak uitgesproken door de heer Johan Dalstra, o.a. voorzitter van Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd. De Gemeente Leeuwarden was vertegenwoordigd door de heer A. Ekhart. Fraaie zelfgemaakte gedichten werden voorgedragen door leerlingen van de Johannes Bogermanschool en het Gomarus college.

 Gerjanne las haar gedicht voor:

Ik heb de oorlog niet meegemaakt
Ik heb andere mensen wel over de oorlog horen vertellen.
Ik heb ze horen vertellen over de vrouwen en
kinderen die in de douche vergast werden.
Ik heb ze horen vertellen over Anne Frank die
moest schuilen in het achterhuis.

Ik heb ze horen vertellen over de geheime radio
en over de geheime codes en ik heb ze horen
vertellen over mensen die moesten werken voor Hitler.
En elke keer hoor ik de mensen die het me
vertellen zeggen:

‘De oorlog was verschrikkelijk …’

De mensen zijn gestorven voor de vrijheid van ons.
Vrijheid geef ik door aan mijn klasgenoten,
want ook al heb ik soms ruzie, dan wil ik eigenlijk vrede.

Ik ben blij dat ik in vrijheid vrede kan doorgeven.

 

Hedwig droeg haar “Vrijheid” voor:

Ze hebben voor ons gevochten, gestreden en geknokt
Dagen, weken, maanden, misschien zelfs jarenlang
Ze dachten aan de toekomst
Ik denk dat ze het daarvoor deden
Want ze streden niet alleen voor zichzelf
Ze streden voor hun familie
Voor vrienden
Voor kennissen
Voor de mensen die ze niet kenden
Voor de mensen die er nog niet eens waren

Op het laatste moment van hun leven dachten ze aan wat ze doorgaven
En dat is waarvoor iedereen hier staat
We denken aan hen die voor ons hebben gestreden
Waarom klagen we dan over onze saaie levens?
Waarom zeuren we over lange schooldagen?
Waarom mekkeren we over van alles?
We moeten dankbaar zijn voor wat zij hebben gedaan!

Zijn een paar minuten wel genoeg om hen te bedanken?
Waarom zijn wij dankbaar met stilte?
Moeten wij niet jubelen voor wat ze hebben gedaan?
Want ze hebben voor ons gevochten, gestreden en geknokt

Waardoor we nu veilig zijn

Waardoor we nu beschermd zijn

Waardoor we nu vrij mogen zijn

(deel foto’s fotobureau t Hoge Noorden)

De herdenking in beeld