Herdenking 2023

Het verhaal

Het jaarthema is “Leven Met Oorlog”. Deze 79e herdenking vond plaats onder grote belangstelling van jong tot oud. Onder mooie weersomstandigheden werd de stille tocht gelopen langs de graven van de oorlogsslachtoffers. Kransleggingen vonden plaats door wethouder mevrouw Kramers namens de Gemeente Leeuwarden, Veteranen Friesland en het Oorlogsgraven Comité Huizum. Na de twee minuten stilte, werden er gedichten voorgelezen door Wende Lodewijks van IKC Wiarda te Goutum en Grieteke Schrama van het Beyers Naudé Gymnasium. De herdenkingstoespraak  werd uitgesproken door Aalmoezenier Zwezerijnen, geestelijk verzorger van de Koninklijke Luchtmacht. De Brassband uit Wirdum en leden van de Graham Lowlanders Pipes and Drums verzorgden de muzikale omlijsting.

De gedichten van de scholieren willen wij graag met u delen.

Wende Lodewijks metde Wrede Oorlog

De wereldoorlog is wreed,
het laat niemand met rust.
10 duizenden doden.
De meeste daarvan waren Joden.

De wereldoorlog is wreed,
het laat niemand met rust.
Gele sterren en hakenkruizen.
Wat een vreselijke tijd.

De wereldoorlog is wreed,
het laat niemand met rust.
Vandaag in 2023 denken we aan die vreselijke tijd.

de wereldoorlog is wreed,
het laat niemand met rust.
Bijna iedereen raakte iemand kwijt.
Een vader, moeder, broer of zus.

De wereldoorlog is wreed,
het laat niemand met rust.
Concentratiekampen, bombardementen,
onderduikers, NSB’ers en mensen in het verzet.

De wereldoorlog is wreed,
het laat niemand met rust.
Vandaag op 4 mei denken we aan die tijd,
morgen op 5 mei danken we voor de vrijheid!

Grieteke Schrama haar gedicht

Alleen de krakende planken,
de klapperende tanden,
de onverstaanbare woorden,
luid geschreeuw.

Geen zingende vogels,
vrolijke gesprekken,
klanken van muziek.

Nu is het stil,
horen we niks,
denken we aan
de vreselijke geluiden
die toen gehoord zijn.

De herdenking in beeld