Herdenking 2019

Het verhaal

In Vrijheid Kiezen” is dit jaar het thema van de landelijke herdenking.

4 Mei werd voor de 75e keer deze herdenking op de begraafplaats Huizum gehouden. De vele belangstellenden, waaronder mevrouw Hilde Tjeerdema namens de Gemeente Leeuwarden en de wijkagent, de heer Ekhart, liepen in een lange stoet langs de graven van de oorlogsslachtoffers. Zij werden in een indrukwekkende herdenkingstoespraak van de heer Harry Stinis stuk voor stuk genoemd.

Gedichten waren dit jaar gemaakt door leerlingen van de katholieke basisschool Sint Paulus en de christelijke scholengemeenschap Comenius. De erewacht bij de graven werd weer keurig verzorgd door de scouts van “Duco van Martena” onder leiding van Berry Stolk en de Koninklijke Luchtmacht door pelotonscommandant Sergeant-Majoor D. van Dolderen met collega’s Sergeant I de Jonge, Sergeant Hendriks en Korporaal D. van Dolderen. De  muziek werd zoals gebruikelijk uitgevoerd door Brassband Wirdum en de Graham Lowlanders Pipes & Drums. Zij droegen bij hoge uitzondering de vlag van Royal Canadian Dragoons met zich mee. De sprekers werden technisch ondersteund door de familie Brandsma. De familie Meindersma stond weer klaar met een hapje en drankje en alles werd op de gevoelige plaat vastgelegd door Hinke Nauta.

Zeker niet te vergeten zijn onze financiële supporters Stichting Friesland 1940-1945, Stichting Het Old burger Weeshuis en Stichting Het Sint Anthony Gasthuis.

Het gedicht van Julia Wilting, leerling 4 Havo van Comenius

In vrijheid kiezen

Voor de meeste mensen is vrijheid vanzelfsprekend.
Ze beschouwen het als de frisse lucht of het kopje koffie vroeg in de morgen,
zo normaal.
Iets waar je vanuit mag gaan dat het er is als je wakker wordt.

Maar wat als dit verandert?
Wat als je wakker wordt en de vrijheid er niet meer is?
Weggevaagd met de wind terwijl je sliep?

Dan zal je op zoektocht gaan naar dat ene dat je veiligheid bood.
Waar je zeker van kon zijn dat het op je wachtte als je wakker werd.
Wat je plotseling zo erg mist omdat het zo vanzelfsprekend leek.

Vervolgens begin je te leren dat vrijheid een privilege is en geen garantie.
Natuurlijk zou dit niet zo moeten zijn.
Want als ik mag kiezen, kies ik voor wat mij veiligheid biedt.
Dan kies ik voor vrijheid.

 

De herdenking in beeld