Herdenking 2018

Het verhaal

Dit jaar staan de herdenkingen in Nederland in het teken van Jaar van Verzet.

Wij herdenken dit jaar daarnaast ook dat het 75 jaar geleden is (16 december 1943) dat de Avroe Lancaster bommenwerper neerstortte tussen Wirdum en Wytgaard waarbij 6 geallieerde jonge mannen verongelukten.

Een muzikale eregroet werd daarom gebracht door de Graham Lowlanders pipes & drums.

Dit jaar waren er weer meer belangstellenden aanwezig op de Huizumer begraafplaats waaronder de wethouder Hilde Tjeerdema, de wijkagent Ekhart en de  gast spreekster Lieke van Amstel. De erewacht bij de graven werd plechtig verzorgd door de scouts van de Duco van Martena scoutinggroep en militairen van de Koninklijke Luchtmacht van de vliegbasis Leeuwarden onder commando van de Sergeant-Majoor Fred Faber met Adjudant W. Scholten en Sergeant-Majoor  A. Enting.
De muzikale omlijsting was  in handen van de brassband “Looft den Heere”. 

Jeugd van groep 8 van de OBS “Het Palet” lazen hun zelf gemaakte gedichten voor en Lieke van Amstel vertelde op indrukwekkende wijze  over haar omgekomen opa gestorven in het concentratiekamp Neuengamme, daarbij technisch ondersteund door de familie Brandsma.

De herdenking werd  fotografisch vastgelegd door onze “plaatsjes sjitter” Hinke Nauta en voor het verzorgen van de inwendige mens was de familie Meindersma paraat.

Eindelijk is ook de persoon bekend geworden bij ons die al vele jaren een paar weken voor de 4 mei Herdenking 3 bloembakken vult met fraaie blauwe violen bij de geallieerde graven. Onze grote dank hiervoor!!!

 

Gedicht van Danja Kikkert en Dana Bijlsma

Een vreselijke gebeurtenis;
veel onschuldige mensen zijn vermoord.
Er waren veel helden om ons te beschermen;
niet alleen soldaten maar ook normale mensen.
Je leven wagen voor iemand
dat deden veel mensen.
Maar zijn dan helaas zelf ook gestorven.
Het moet vreselijk zijn geweest en erg eenzaam.
Niemand kan je vertrouwen, niemand die je kan troosten
en je staat er zelf voor.
Joden in kampen,
niemand had ook kunnen bedenken dat het daar je eind is.
Wij vragen je maar  twee minuten even stil te zijn
na te denken over hoe erg het was.
Wij vinden dat dit altijd herdacht moet worden!

Gedicht van Jelle Hoekstra en Alyda van Zonneveld

Oorlog
Vol vriendschap en bedrog.
De mensen vluchten,
wie ken je nog?
Vechten voor je vrijheid
voor gerechtigheid.
Geallieerden op een strand,
een hele stad staat in brand.
Rotterdam kapot gebombardeerd.
Als één van de grootste rampen genomineerd.
Mensen hebben gevochten voor onze vrijheid,
dit herdenken wij maar ook vieren wij.
Ook in deze gelegenheid.
Wij zijn dankbaar voor wat de soldaten hebben gedaan, zij vochten voor het leven
en vrijheid is wat ze ons hebben gegeven.
We hebben nu vrijheid en gerechtigheid
en vragen  u twee minuten van uw vrije tijd.

De herdenking in beeld