Herdenking 2017

Het verhaal

“Geef Vrijheid Door”

4 Mei waren weer een groot aantal belangstellenden, waaronder veel jeugd aanwezig bij de Herdenking.

Voor wethouder Friso Douwstra , namens de Gemeente Leeuwarden, was het de eerste keer dat hij aanwezig was en duidelijk onder de indruk van de vele aanwezigen. De politie van Leeuwarden had de wijkagente afgevaardigd. De Koninklijke Luchtmacht verzorgde de erewacht bij de militaire graven met Sergeant I M.D. Diks en Sergeant I H. Luning onder commando van Sergeant-Majoor D.J. van Dolderen van het 322 squadron. De vele burger slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en begraven op Huizum, kregen als erewacht een scout van “Duco van Martena”.

De gastspreker dit jaar was de heer Ruurd Gaastra, voorzitter van de Stichting Kazematten museum op Kornwerderzand.

De muziek werd dit jaar weer op gepaste wijze verzorgd door de Brassband “Looft den Heere” met als soliste Evelien Bouma die “Taptoe” speelde.

De mooie, indrukwekkende gedichten werden voorgedragen door leerlingen van de OBS “Wynwizer” en het Stedelijk Gymnasium. Technisch ondersteund door de geluidsinstallatie van de familie Brandsma.

De inwendige mens werd verzorgd door de familie Meindersma vanuit de aula en het fotowerk werd verzorgd door Hinke Nauta.

Dit jaar liep Comité-lid Jan Wesseling voor de laatste keer de stoet voor.

 

Het gedicht van Lara Laanstra en Charlotte de Jong
groep 7a van de “Wynwizer”

4 Mei herdenken wij de mensen
die omgekomen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het was een zware tijd,
veel mensen raakten familieleden kwijt.
Alles was verwoest,
omdat dat van een persoon moest.
Mensen wisten niet meer wat ze moesten doen,
het enige geluid wat ze hoorden was .. boem.

Nederland was sterk gebleven,
maar dat was maar voor heel even.
Maar Nederland deed het goed,
ze gaven al hun moed.
Mensen denken dit overkomt ons niet meer,
maar wie weet gebeurt ons dit nog een keer.
Nu is er in ons land vrede,
en doet niemand meer wat mensen vroeger deden.

Deze plek waar we nu staan, komen we de mensen herdenken,
waar we met respect bloemen en gedichten aan ze schenken.
Stel je leefde in die tijd,
dan was je misschien je familie wel kwijt.
Maar denk daar maar niet te veel aan,
want je familie zal je nooit laten staan.

De herdenking in beeld