Verzetsnaald en gedenksteen van wijlen Albert Faber terug

24.4 (1)

Sinds enkele weken zijn de verzetsnaald en de gedenksteen van wijlen Albert Faber teruggeplaatst op het kerkhof van de Protestantse kerk. Zijn stoffelijk overschot blijft op de begraafplaats Loenen. De familie van Faber vond dat deze gedenkstenen op Huizum thuishoorden.

Leave a Comment