Enkele oorlogsslachtoffers en hun verhaal

Taeke Reen is geboren op 21 april 1920 en was postbode. Hij woonde in de 3e Vegelindwarsstraat 30 met zijn vrouw Hoeber, A.C. Hij mocht slechts 24 jaar oud worden toen hij tijdens de verplichte tewerkstelling in Berlijn in 1944 overleed. Hij werd later herbegraven op Huizum.

Ernst Huttinga werd op 26 februari 1920 geboren in Tjerkwerd en woonde tot zijn overlijden in de Borniastraat 91. Hij was leerling-machinist toen zijn locomotief begin februari 1943 werd beschoten op de spoorbrug bij Jorwert door een geallieerd vliegtuig. Hij kreeg stoom en metaal splinters in zijn gezicht en bezweek aan zijn verwondingen vier weken later op 7 maart in het Diaconessenhuis op 23 jarige leeftijd.

Schilder Wijtse de Swart werd geboren op 15 mei 1917 in Hantumhuizen en woonde in de Adriaen Brouwerstraat 1. Ook hij was dienstplichtig soldaat en raakte bij de Duitse inval eveneens in Katwijk zwaargewond. Een spoedoperatie mocht niet baten en hij overleed op 23 jarige leeftijd op 13 mei 1940.

Sergeant Motortransportbataljon was Poppe van der Meulen onder het Militair Gezag. Geboren op 15 augustus 1909, overleed hij op 6 augustus 1945 na een ernstig motorongeval in de buurt van Zwolle.verkleinde-fotos-5

Leave a Comment